M.S.Subbulaxmi biography|गायिका एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी

M.S.Subbulaxmi biography|

M.S.Subbulaxmi biography/गायिका एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी:- कर्नाटक संगीतातील सुप्रसिद्ध गायिका एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी (,M.S.Subbulaxmi)यांचा जन्म १६ सप्टेंबर १९१६ रोजी झाला.त्या दक्षिण …

Read more